Persondatapolitik

 

Hvorfor har vi en persondatapolitik?

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik om behandling af persondata. Alles-klar er i visse situationer dataansvarlig, og vi sikrer, at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Vi har en fair og gennemsigtig databehandling

 De persondata, som kunder stiller til rådighed for os i forbindelse med løsning af opgaver, bliver kun brugt til dette formål.

Vi indhenter som udgangspunkt ikke data om kunder fra andre, fx en leverandør, myndigheder eller samarbejdspartner. Hvis det rent undtagelsesvis sker, oplyser vi den pågældende kunde om det senest 10 dage efter. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente disse persondata.

Vi anvender denne type data om kunden

Vi anvender de persondata, som kunden giver os, for at vi kan løse den aftalte opgave.

Vi behandler kun relevante persondata
Vi behandler kun persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er baggrunden for indsamlingen. Formålene er at løse de opgaver, som er aftalt med kunden.

Formålet er afgørende for, hvilke typer data om kunden, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål, og vi minimerer mængden af data, som kunden skal oplyse.

Vi behandler kun nødvendige persondata
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at løse de aftalte opgaver. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift.

For at beskytte kunder mod at uvedkommende får adgang til kundedata, har vi interne forretningsgange som sikrer, at kun de personer for hvem det er relevant og nødvendigt i forhold til deres arbejdsfunktion, får adgang til personoplysninger.

Vi kontrollerer og opdaterer persondata
Vi sørger for at kontrollere, at de persondata, vi behandler om kunder, ikke er urigtige, ufuldstændige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere persondata løbende i det omfang, det er relevant. Undtaget er eventuelle personoplysninger i materiale, vi modtager til oversættelse eller i forbindelse med tolkning, idet vi hverken kontrollerer eller opdaterer disse.

Da vores ydelser er afhængige af, at data er korrekte og opdaterede, beder vi kunden oplyse os om relevante ændringer i data.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår oplysnigner slettes.

Vi videregiver ikke persondata uden samtykke fra kunden
Vi videregiver ikke persondata til samarbejdspartnere og andre aktører – f.eks. til brug for deres markedsføring – medmindre vi har aftalt det med kunden i forbindelse med indsamlingen eller indhenter samtykke fra kunden efter at have informeret denne om, hvad kundens data vil blive brugt til. Kunden kan til enhver tid bede os stoppe videregivelsen af personoplysninger, uanset at det er aftalt, eller kunden på anden vis har givet samtykke til det.

Vi indhenter dog ikke kundens samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive persondata, fx som led i en lovpligtig indberetning til en myndighed.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at kundernes oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@alles-klar.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til 
Datatilsynet.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Emercos ApS, CVR nr. 27718299