Perfekt tysk

Dit materiale bearbejdes af oversætter med tysk modersmål, offentlig beskikkelse og mange års international erfaring.

Spring formidleren over

Bestil den tyske oversættelse direkte hos oversætteren. Så er der ingen ekstra omkostninger til administration og formidling.

Priser fra 1,05 kr / ord

Vi laver gerne et uforpligtende tilbud.

On-line ordbøger

Se vores link samling til online sprog ressourcer

Priser

Oversættelsen afregnes på ordbasis, dvs. at man aftaler en fast pris pr. ord (i kildeteksten) fra opgave til opgave. Denne ordpris afhænger af flere faktorer: tekstens længde og dens tekniske sværhedsgrad, emneområde, filformat, om der forefindes vokabularlister og evt. tidsfrist. For at kunne afgive et tilbud på oversættelsen skal vi kende tekstens sværhedsgrad og vide, hvor mange ord det drejer sig om i alt. Send os den eller de filer, der skal oversættes, så får du et tilbud. Ved meget korte tekster er prisen pr. ord forholdsvis lidt højere end ved tekster af flere siders længde, da det administrative arbejde i forbindelse med at oprette teksten, fakturering etc. er ca. det samme. Når det drejer sig om en meget kort tekst (mindre end 400 ord), forbeholder vi os en pris på mindst 450 kr. + moms.

Vi holder ikke lukket!

Hvis det haster rigtig meget, kan du også komme i kontakt med os udenfor normal kontortid, f.eks. efter kl. 18 eller i  weekenden. I så fald afregnes med et tillæg efter aftale.